CRAE Llar Vilanova

CRAE Llar Vilanova és un centre vertical, mixt i dividit en dos espais diferenciats:  la llar i el pis, per tal de poder atendre millor a les necessitats i interessos dels nois i noies.

A la llar hi viuen 24 nois i noies, i al pis hi viuen 8 nois i noies d’edat més gran, per tal de poder atendre i fomentar de forma específica els processos d’autonomia progressiva i emancipació dels i les joves.

 Funcions institucionals

L’objectiu fonamental és donar atenció integral a infants d’ambdós sexes, d’edats compreses entre els 4 i els 16 anys, que estan sota la tutela o guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. CRAE Llar Vilanova ofereix aquest suport en 5 àrees de convivència en funció de les edats dels infants que hi conviuen.

  • Atenció psicològica, social i educativa
  • Acolliment els 365 dies
  • Convivència
  • Allotjament i menjador
  • Descans i lleure
  • Participació en la vida comunitària
  • Higiene

CRAE Llar Vilanova Sala Estudi 

Contracte amb: