Formem part

Persona i Valors col·labora de forma activa en el treball en xarxa amb altres entitats, plataformes i federacions per coordinar de forma conjunta els millors serveis a les persones usuaris, lluitar contra l’exclusió i aportar benestar a tots els membres de la societat.

Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

FEPA i Persona i Valors

Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència

Federació Entitats Atenció Infància i Adolescència Fundació Persona i Valors

Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat. -

Visió Interinstitucional Persona i Valors