Memòries Anuals

La Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social és la recapitulació de les accions desenvolupades durant l’any.

És un document amb informació relativa a l’organització de l’entitat, les xifres d’ocupació dels recursos socials, pràctiques en qualitat, millora contínua i responsabilitat social de l’entitat, així com, dades econòmiques i financeres de la fundació.

Consultar les darreres memòries:

Resum Activitats i Serveis 2020

Resum Activitats i Serveis 2019

 

Resum Activitats i Serveis 2018

Resum Activitats i Serveis 2017

Resum Activitats i Serveis 2016

Resum Activitats i Serveis 2015

Resum Activitats i Serveis 2014

Memòria d'Activitats i Serveis de Fundació Persona i Valors 2014

Resum Activitats i Serveis 2013

Fundació Persona i Valors Resum Activitats i Serveis any 2013

Memòria 2012
Memòria 2011
Memòria 2010