Professionals d’atenció a la infància de la fundació Persona i Valors participen en la 5a Jornada de FEDAIA “Fem-los protagonistes de la seva vida”

25 Juny 2015

La jornada es va centrar en la participació dels infants en el seu projecte de vida; conscienciant-los de la seva responsabilitat en el procés, en el present i pel seu futur. Treballant des de l’apoderament per millorar el procés d’emancipació cap a l’autonomia completa.

Empoderar per participar. Participar en el Projecte Educatiu Individual basat en el model de gestió per competències

Durant el descans de la jornada, es va programar un espai per compartir bones pràctiques basades en la participació dels infants; mitjançant pòsters, diverses entitats varen presentar els seus projectes per millorar la participació dels infants i joves.

Els professionals de l’equip d’infància i adolescència de Persona i Valors van presentar el pòster: “Empoderar per participar. Participar en el Projecte Educatiu Individual basat en el model de gestió per competències”.

Projectes Individuals Educatius basats en competències i participació infants i joves

(clic per ampliar la imatge)

Basat en el model de gestió per competències els infants i joves, conjuntament amb els equips educatius i tècnics configuren i avaluen els seus Projectes Educatius Individuals. Durant la realització del projecte l’infant, adolescent i jove esdevé part activa tant en la fase d’observació, auto-observació i anàlisi, establiment d’objectius i també, assoliment de resultats individuals:

  • Autoavaluació: l’infant, adolescent i jove realitza una anàlisi del punt de partida. Avaluant el seu nivell competencial segons els àmbits i les subcompetències a valorar.
  • Disseny dels objectius l’infant, adolescent i jove juntament amb el tutor/a contrasten la informació recollida de l’autopercepció i percepció de competències per establir conjuntament els objectius a treballar.
  • Validació del pla de treball: dóna l’aprovació tant dels objectius a assolir com de la manera per fer-ho.

Basant-se en aquest empoderament i la participació activa els infants i joves els Projectes Individuals Educatius resulten:

  • Els instruments d’autopercepció de competències incideixen en una major implicació de l’infant, adolescent i jove en el procés posterior.
  • Vincula la participació amb el dret a ser escoltat.
  • Es permeten projectes educatius més realistes i assolibles.

5a trobada de CRAEs de FEDAIA "Fem-los protagonistes de la seva vida"

La jornada va iniciar-se amb la ponència a càrrec de Alejandro García, representant de l’Associació Los Glayus d’Oviedo, en la que va exposar diferents experiències de participació infantil a la seva entitat, així com, al seu territori.

La trobada tècnica d’intercanvi d’experiències sobre CRAEs va finalitzar amb la taula rodona “Experiències de la participació infantil”.  Dinamitzada per Araceli Lázaro (Secretària de l'Observatori dels Drets de la Infància de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència), l’espai va comptar amb la participació d’Anna Vicente i Lucia Regla que van presentar el programa “Jo torno a casa” de l’entitat EDUVIC.

El col·loqui es completava amb les representants de l’EAIA Nord de Lleida, Núria Ruiz (treballadora social) i Meritxell Torres (psicòloga) i la participació d’una jove ex-tutelada que a partir de la seva experiència va complementar i aportar els diferents aspectes exposats pels professionals.