Pis Assistit per a Joves Mollerussa

Pis Assistit per a Joves Mollerussa és un habitatge destinat a joves entre 18 i 21 anys sense recursos propis, ni familiars que en arribar a la majoria d’edat surten de les institucions on han estat acollits.

El Pis Assistit presta un servei especialitzat de caràcter assistencial i educatiu que té com a objectiu iniciar un procés de desinternament progressiu, un pont, entre els recursos institucionals i la plena autonomia personal dels joves.

 Funcions institucionals

  • Oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o en greu dificultat.
  • Oferir un acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal.
  • Potenciar una educació integral dels joves pel que fa a la dimensió personal, relacional, laboral i formativa.
  • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.

 

La finalitat és acompanyar als i les joves en el seu camí cap a la plena autonomia personal,  sortir  amb les millors competències possibles, i poder encetar amb èxit la seva pròpia vida.