Política de privacitat

RESPONSABLE

 • Nom: Fundació Persona i Valors
 • NIF: G64598618
 • Telèfon: 93 268 22 22
 • E-mail: piv@sinergia.org
 • Seu social: Carrer de Trajà, 14 (Interior) - Accés: Parc de la Font Florida - 08004 de Barcelona

 

FINALITAT

Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CV’s i altres formularis de contacte amb l’entitat.

Termini de conservació de les dades

 • Contacte: Un màxim de tres anys.
 • Voluntariat: Mentre es mantingui la condició de voluntari/ària.
 • Donacions: Mentre es mantingui la condició de soci/sòcia.
 • CV’s: Es conserven durant un any.

 

LEGITIMACIÓ

Consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.

 

DESTINATARIS

Només hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d'enviament de currículums Vitae i comunicació.

No hi ha cap mena de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.

 

DRETS

 • Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes.
 • Dret de rectificació de dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.
 • Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.
 • Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
 • Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.

*Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable*