Portada PersonaiValors

La Fundació Persona i Valors ofereix atenció a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social des de la gestió, provisió i promoció de diferents equipaments comunitaris i serveis socials.

L’entitat exerceix la seva activitat a les comarques de Lleida, cercant l’arrelament territorial, la proximitat comunitària i la complementarietat entre entitats i xarxes del sistema de benestar.

La finalitat de Persona i Valors és desenvolupar, en el territori d’actuació, una estructura de gestió integral amb tots els recursos necessaris per al desenvolupament de projectes que millorin la qualitat de vida de les persones ateses.