Vés al contingut

Avís legal

TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE

Aquest avís legal regula l’accés i utilització del servidor web personaivalors.org que posa a disposició dels usuaris/es d’internet interessat/s en la seva activitat, serveis i continguts. (Contacte: 93 268 22 22 | piv@sinergia.org).

En compliment de l’establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) l’informem que la titularitat d’aquest lloc web pertany a la Fundació Persona i Valors, amb domicili a Carrer de Trajà, 14 (Interior) · Accés: Parc de la Font Florida · 08004 Barcelona, amb CIF núm. G64598618. 

 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

L’accés i navegació per aquest web és gratuït. La utilització del web li atorgarà la condició d’usuari/ària, que implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses al present avís legal en la versió publicada per la Fundació Persona i Valors en el moment en què vostè visiti el lloc web. Si no està d’acord amb les presents condicions d’ús o decideix no acceptar-les, haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web o utilitzar-lo.

La Fundació Persona i Valors es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del web, així com tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi el web llegeixi atentament aquest avís legal.

 

OBLIGACIONS COM A USUARI/ÀRIA

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del nostre web i tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present avís legal i es compromet a mantenir el degut respecte als altres usuaris/es.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referència a través del nostre web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquest avís legal, que resultin contràries als drets i interessos de la Fundació Persona i Valors, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessàries per a la subscripció als nostres butlletins o les nostres activitats. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a la Fundació Persona i Valors com a tercers.

L’usuari/ària que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a la Fundació Persona i Valors i la residència o a tercers.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

Els continguts publicats al nostre web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, la Fundació Persona i Valors realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l’anterior, la Fundació Persona i Valors no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a l’existència d’errors o omissions en les informacions contingudes al web.

L’usuari/ària exonera la Fundació Persona i Valors de qualsevol responsabilitat derivada de les interrupcions de disponibilitat del web, ja siguin per mal funcionament del servidor, de les infraestructures de comunicació o del software i hardware utilitzats per a la navegació. Per tant, l’usuari/ària exclou a la Fundació Persona i Valors de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del web.

La Fundació Persona i Valors no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari/ària o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari/ària visitant en l’accés als continguts del web.

La Fundació Persona i Valors posa a la disposició dels usuaris/es enllaços i bàners amb la finalitat de facilitar-los la cerca i/o accés a la informació disponible a internet. Aquests poden conduir a altres llocs web gestionats per tercers, sobre els quals la Fundació Persona i Valors no exerceix cap mena de control ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d’un enllaç al web no es pot considerar una recomanació als usuaris/es perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l’usuari/ària. En conseqüència, la Fundació Persona i Valors exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del nostre web.

La Fundació Persona i Valors es compromet únicament a suprimir del web, al més aviat possible, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponen amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’usuari/ària.

 

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web, així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de la Fundació Persona i Valors i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió al nostre lloc web, tenint en tot cas la Fundació Persona i Valors els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l’usuari/ària de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari del web titularitat de la Fundació Persona i Valors, els seus associats o els seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’usuari/ària, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda al lloc web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. La Fundació Persona i Valors es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present avís legal, o del nostre web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.