Serveis d'Atenció a la Gent Gran

 Residència i Centre de Dia Pare Pacífic

La residència Pare Pacífic és un agradable espai de convivència dissenyat i adaptat per oferir una atenció de màxima qualitat als residents.

La missió dels nostres serveis és oferir als residents un entorn substitutiu de la seva llar (temporal o permanent) que permeti millorar el seu benestar físic, psíquic i social; i proporcionar una actuació preventiva, progressiva i continuada, adient a les seves necessitats.

Conjuntament, es treballa de forma coordinada amb els familiars; facilitant el contacte entre família i resident amb l’objectiu de reforçar els vincles socio-afectius, proporcionant un suport professional per tal que l’entorn familiar participi de forma activa en la millora del benestar del seu familiar i establint una comunicació directa entre professionals i familiars.   

Un equip interdisciplinari i especialitzat en gent gran garanteix una atenció terapèutica personalitzada en tots els àmbits d’intervenció: sanitari, social, psicològic, d’allotjament i higiene.

 Serveis Residència i Centre de Dia

  • Estades permanents
  • Estades temporals
  • Estades per recuperacions
  • Estades respir
  • Centre de dia

La Fundació Persona i Valors en col·laboració amb l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig, va iniciar l’any 2011 el servei de gestió de la Residència i Centre de Dia Municipal Pare Pacífic en conveni de col·laboració amb el consistori del terme municipal.

 Contacte

Residència i Centre de Dia Municipal Pare Pacífic
Telèfon 973 98 97 40
C/Pare Pacífic, número 2
Vilanova de Bellpuig, Lleida

 Espai Web

Visita el web de la Residència i Centre de Dia Municipal Pare Pacífic