Vés al contingut

Col·lectius

Infància, adolescència i joventut

Infància, adolescència i joventut

Atenem a infants i adolescents de 3 a 18 anys tutelats i tutelades per l’Administració, que necessiten una atenció residencial substitutiva de la família, amb cobertura de les necessitats bàsiques, de protecció, educació i desenvolupament integral, donat que per circumstàncies diverses no poden viure amb les seves famílies. Alhora que col·laborem en la recuperabilitat d’aquestes famílies i el restabliment dels vincles sempre que sigui possible.

Més informació
Persones grans

Persones grans

Atenem persones grans una autonomia limitada o dependents que necessiten suport per garantir una bona qualitat de vida. A banda de l’atenció sanitària i assistencial que poden requerir en diferents graus i des d’una visió integral de la persona entenem que atendre la seva qualitat de vida té a veure també amb l’atenció a diferents aspectes, com ara les relacions familiars i afectives, la seguretat econòmica, el suport de l’entorn social i l’autonomia.

Més informació