Vés al contingut
Col·lectius_Fundació Persona i Valors

Col·lectius

Infància, adolescència i joventut_Fundació Persona i Valors

Infància, adolescència i joventut

Atenem a infants i adolescents de 3 a 18 anys tutelats i tutelades per l’Administració, que necessiten una atenció residencial substitutiva de la família, amb cobertura de les necessitats bàsiques, de protecció, educació i desenvolupament integral, donat que per circumstàncies diverses no poden viure amb les seves famílies. Alhora que col·laborem amb les famílies i el restabliment dels vincles sempre que sigui possible.

Més informació
Persones grans_Fundació Persona i Valors

Persones grans

Atenem a persones grans que tenen una autonomia limitada o dependents i que necessiten suport per a garantir una bona qualitat de vida. El que prioritzem a les residències i centres de dia de gent gran és que sigui un espai segur, amb una atenció propera, amb un tracte familiar i que sentin acompanyats/des en tot moment. 

Més informació