Vés al contingut
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència_Fundació Persona i Valors

Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència

Serveis d'atenció i acompanyament 

La Fundació Persona i Valors atén a infants adolescents que estan en situació de risc desemparament; i pels quals la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya (DGAIA) cerca la mesura de protecció més adient en cada cas, sempre prioritzant l’interès del jove o infant.

La Fundació ofereix serveis socials residencials en totes les etapes de la infància i l'adolescència. Els diferents equipaments compleixen els requisits institucionals i realitzen les funcions específiques d'acord amb les seves necessitats d’atenció.

La Fundació Persona i Valors gestiona a les comarques de Lleida 2 CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa): Llar Vilanova i La Xicoia.

Educació integral_Fundació Persona i Valors

Educació integral

L'entitat basa la seva atenció a la infància i l’adolescència en una educació integral:

  • Una educació integral que afavoreix i posa a disposició de l'equip educatiu els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa com a persona membre actiu de la societat.
  • Compensadora en el sentit que el procés educatiu ha d’ajudar a superar les deficiències i trastorns dels infants en condicions d’igualtat d’oportunitats i el desenvolupament de totes les seves potencialitats.
  • Es promou una educació activa que afavoreix la participació dels infants mitjançant sistemes actius no autoritaris i s’adeqüi al ritme evolutiu i a les seves capacitats intel·lectuals.
El CRAE_Fundació Persona i Valors

CRAE

Amb el suport de

Logo Generalitat Departament de Drets Socials
Logo DGAIA