Formem part i col·laboració

La Fundació Persona i Valors col·labora de forma activa en el treball en xarxa amb altres entitats, plataformes i federacions per establir aliances i coordinar accions per poder oferir els millors serveis a les persones usuàries, lluitar contra l’exclusió i aportar benestar al conjunt de la societat.

Comptar amb la capacitat integradora de la comunitat vol dir teixir les col·laboracions i aliances necessàries per oferir els serveis amb la màxima qualitat possible i sobretot, per implicar al conjunt de la societat en la inclusió social dels col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social. Per la qual cosa establim col·laboracions des de diversos àmbits, des de proveïdors públics i privats, centres de formació, administracions, serveis de salut, etc.

 


 

   Formem part de l'Associació Coordinadora Sinergia Social

La Fundació Persona i Valors forma part de l'Associació Coordinadora Sinergia Social, una coordinadora d’entitats. Neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a organitzacions dedicades als diferents àmbits del benestar i de l’interès general cercant sempre la col·laboració amb la iniciativa pública i la cooperació de la iniciativa privada.

 

 


 

       Formem part de FEPA

Ens enorgulleix ser una entitat federada per FEPA (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) i poder garantir la màxima qualitat dels nostres serveis. FEPA és l'entitat de referència i interlocutora rellevant a Espanya en relació a la realitat i els reptes de les persones joves que ha d’afrontar el seu procés d’emancipació sense suport familiar., especialment dels tutelats/des i extutelats/des.

Consolida la seva presència estatal i té presència activa en totes les Comunitats Autònomes. Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la missió de la Federació, treballen amb criteris comuns, generant i fomentat l'aprenentatge mutu. FEPA forma part de xarxes internacionals, especialment en l'àmbit de la Unió Europea.

 

 


Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat.

- Visió Interinstitucional Persona i Valors -