El nostre equip

 

La Fundació Persona i Valors concep l’atenció a la persona des d’una perspectiva integral i completa, treballant de forma complementària totes les àrees que conformen a la persona.
Una atenció global implica el treball conjunt de professionals d’àmbits diferents sota els objectius comuns de: millorar la vida de les persones ateses i donar un servei de màxima qualitat.

Organitzada amb equips de projecte o servei, altament qualificats i amb els perfils professionals requerits per oferir l’atenció òptima i de qualitat a les persones destinatàries del servei. Alhora l’entitat disposa d’una política de gestió dels recursos humans de caràcter transversal basada en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la retenció del talent, entre d’altres. 

Entre els equips que integren els projectes hi ha:

 • Direccions de serveis
 • Equips educatius
 • Equips sanitaris
 • Equips d’orientació laboral
 • Equips formatius
 • Equips de serveis
 • Equips d’administració
 • Equips d'atenció

 

Infància, adolescència i joventut

 • Professionals en l’àmbit de treball social, educació social, inserció sociolaboral, pedagogia, psicologia o sociologia

 

Gent Gran

 • Àmbit Sanitari: medicina, infermeria, fisioteràpia
 • Àmbit Psicosocial: treball social, teràpia ocupacional, educació social, psicologia
 • Àmbit Geriatria: gericultors/es
 • Àmbit Higienicosanitari: responsables higienicosanitari

 

Professionals d'Atención a Gent Gran Residència Pare Pacífic  Equip Infància i Adolescènia Fundació Persona i Valors LLeida

 

      Borsa de treball Persona i Valors

 


 

Organigrama

A continuació es pot veure l'ogranigrama intern de la Fundació Persona i Valors.