Vés al contingut
Equip_Fundació Persona i Valors

El nostre equip

La Fundació Persona i Valors concep l’atenció a la persona des d’una perspectiva integral completa, treballant de forma complementària totes les àrees que conformen a la persona.

Una atenció global implica el treball conjunt de professionals d’àmbits diferents sota els objectius comuns de: millorar la vida de les persones ateses i donar un servei de màxima qualitat.

Organitzada amb equips de projecte o servei, altament qualificats i amb els perfils professionals requerits per oferir l’atenció òptima i de qualitat a les persones destinatàries del servei. Alhora l’entitat disposa d’una política de gestió dels recursos humans de caràcter transversal basada en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la retenció del talent, entre d’altres. 

Entre els equips que integren els projectes hi ha:

 • Direccions de serveis
 • Equips sanitaris
 • Equips d’orientació laboral
 • Equips d'atenció
 • Equips formatius i educatius
 • Equips de serveis
 • Equips d’administració

Gerència i Direcció

Direcció

Infància, adolescència i joventut

Professionals en l’àmbit de:

 • Treball social
 • Educació social
 • Inserció sociolaboral
 • Pedagogia, psicologia sociologia

Gent Gran

Professionals dels diferents àmbits:

 • Sanitari: medicina, infermeria, fisioteràpia
 • Psicosocial: treball social, teràpia ocupacional, educació social, psicologia
 • Geriatria: gericultors/es
 • Higienicosanitari: responsables higienicosanitaris

Organigrama

A continuació es pot veure l'organigrama intern de la Fundació Persona i Valors.

Organigrama