Contacte

Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a:

Seu Persona i Valors - Vilanova de Bellpuig
Plaça Catalunya, 14
25264 Vilanova de Bellpuig, Lleida
Tel. 973 32 45 10

Seu Persona i Valors - Barcelona
Via Laietana, 54, 1r
08003 Barcelona, Barcelona
Tel. 932 68 22 22

Residència i Centre de Dia Pare Pacífic
Carrer Pare Pacífic, 2
25264 Vilanova de Bellpuig, Lleida
Tel. 973 98 97 40

Utilitzeu el següent formulari si voleu contactar mitjançant correu electrònic:

Tractament de dades*

De conformitat amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea, us informem que les dades personals que facilitaràs passen a formar part d'un fitxer responsabilitat de FUNDACIÓ PERSONA I VALORS. Pots exercir els drets d'accés, limitació, portabilitat o reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades; i de supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció d'e-mailing a l'e-mail o al domicili situat a Via Laietana 54 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició. Contacta amb nosaltres si ho necessites a piv@sinergia.org