Vés al contingut
Els CRAE

CRAE

Què és un CRAE?

El CRAE és un Centre Residencial d’Acció Educativa que proporciona una atenció integral i educació a infants i adolescents (de 0 a 18 anys) a qui s'aplica la mesura d'acolliment.

L'objectiu és donar resposta a les seves necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educativa de manera alternativa a la seva família d'origen.

El grup d'infants i adolescents que viuen en el CRAE estan sota tutela o guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescència (DGAIA). L'estada al CRAE és una mesura de protecció alternativa i transitòria a la seva família d’origen, proporcionant-los un lloc de residència i convivència, d’afecte i de seguretat i recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral.

Paral·lelament i en col·laboració amb altres serveis especialitzats es treballarà amb les seves famílies per tal de restablir els vincles i la recuperabilitat de les seves funcions en la mesura del possible.

Les seves funcions són:

  • Promoure, establir i aplicar mesures tècniques educatives i d'inserció social, laboral i familiar.
  • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals i d'altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis especialitzats.
  • Proporcionar a infants i adolescents atesos tota la cobertura inherent a l'exercici de la guarda i l'educació.
  • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

 

CRAE-Fundació Persona i Valors

Atenció integral, desenvolupada de forma assistencial, educativa, afectiva i terapèutica

Atenció educativa i d'inserció social, laboral i familiar.

La Fundació Persona i Valors gestions 2 CRAE

CRAE - La Xicoia

CRAE - Llar Vilanova 

Proporcionem recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral

Proporcionem recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral

Llar Vilanova

El CRAE “Llar Vilanova” inicia la seva activitat l’any 2007. Té una capacitat per atendre a 32 infants i adolescents amb edats compreses entre 4 i 18 anys d’ambdós sexes i que estan sota la mesura d’acolliment simple en institució.

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i aprenentatge i les necessitats específiques de cada rang d’edat. A tal efecte també el centre compta amb dos mòduls de convivència diferenciats:

  • El mòdul adjunt anomenat "pis" consta de 8 places destinades als nois i noies a partir dels 16 anys. En el pis es treballen més intensament els aspectes d’autonomia, responsabilitat i l’apoderament personal de cara a la majoria d’edat.
  • La Llar consta de 24 places on conviuen la resta d’infants/es i adolescents.
Els CRAE són tant per infants com adolescents

Els CRAE són tant per infants com adolescents

La Xicoia

La Llar La Xicoia té una capacitat per atendre a 10 infants i adolescents amb edats compreses entre 3 i 18 anys d’ambdós sexes i que estan sota la mesura d’acolliment simple en institució.

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i aprenentatge i les necessitats específiques de cada edat.

Les dimensions del CRAE ens permet reproduir unes condicions de vida d’una llar, adaptada a l’entorn i amb participació comunitària, per tal que les circumstàncies d'haver de residir en un centre no interfereixi més que l’estrictament necessari en la vida dels infants i les infantes i adolescents i que aquesta es desenvolupi de manera similar, en drets, deures i oportunitats, a la de qualsevol persona de la seva edat.

Reproduïm les condicions de vida d'una llar

Reproduïm les condicions de vida d'una llar

Amb el suport de

Logo Generalitat Departament de Drets Socials
Logo DGAIA