Vés al contingut
Els CRAE

Els CRAE

Què és un CRAE?

El CRAE és un Centre Residencial d’Acció Educativa que proporciona una atenció integral a infants i adolescents, desenvolupada de forma assistencial, educativa, afectiva i terapèutica per donar resposta a les necessitats de tipus físic, psíquic, emocional i social, vetllant pel seu desenvolupament harmoniós de la personalitat.

El grup d'infants i adolescents que viuen al CRAE estan sota tutela o guarda de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescència (DGAIA) i l’estada al CRAE és una mesura de protecció alternativa i transitòria a la seva família d’origen, proporcionant-los un lloc de residència i convivència, d’afecte i de seguretat  i recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral.

Paral·lelament i en col·laboració amb altres serveis especialitzats es treballarà amb les seves famílies per tal de restablir els vincles i la recuperabilitat de les seves funcions en la mesura del possible.

Atenció integral, desenvolupada de forma assistencial, educativa, afectiva i terapèutica

Atenció integral, desenvolupada de forma assistencial, educativa, afectiva i terapèutica

Finalitat

Els CRAE compleixen amb les finalitats que, de forma general, es reflecteixen a continuació:

  • Diagnòstica: des del punt de vista d’identificació de les necessitats dels i les infantes i adolescents.
  • Educativa: des del punt de vista de facilitar una educació integral.
  • Compensadora: des del punt de vista de corregir desigualtats i contribuir a assolir una justícia social.
  • Assistencial: des del punt de vista de satisfacció d’unes necessitats bàsiques.

Els processos educatius que es desenvolupen estan fonamentats en projectes educatius individualitzats que contemplen les necessitats, potencialitats i capacitats individuals de cadascú per tal de facilitar la comprensió de la seva realitat, el procés de socialització i la circulació social àmplia.

Entenem als i les infantes i adolescents com a persones subjectes de drets i de responsabilitats, amb un potencial cognitiu i afectiu, amb un paper actiu, creatiu i en continu desenvolupament. Pensem que en tot moment cal observar-los, escoltar-los, fomentar la seva participació i donar-los el protagonisme que necessiten per un òptim creixement.

Proporcionem recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral

Proporcionem recursos per assolir amb èxit la inclusió social i laboral

Llar Vilanova

El CRAE “Llar Vilanova” inicia la seva activitat l’any 2007. Té una capacitat per atendre a 32 infants i adolescents amb edats compreses entre 4 i 18 anys d’ambdós sexes i que estan sota la mesura d’acolliment simple en institució.

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i aprenentatge i les necessitats específiques de cada rang d’edat. A tal efecte també el centre compta amb dos mòduls de convivència diferenciats:

  • El mòdul adjunt anomenat "pis" consta de 8 places destinades als nois i noies a partir dels 16 anys. En el pis es treballen més intensament els aspectes d’autonomia, responsabilitat i l’apoderament personal de cara a la majoria d’edat.
  • La Llar consta de 24 places on conviuen la resta d’infants/es i adolescents.
Els CRAE són tant per infants com adolescents

Els CRAE són tant per infants com adolescents

La Xicoia

La Llar La Xicoia té una capacitat per atendre a 10 infants i adolescents amb edats compreses entre 3 i 18 anys d’ambdós sexes i que estan sota la mesura d’acolliment simple en institució.

L’organització de la dinàmica de la vida quotidiana, horaris i activitats es diferencia en grups segons les edats tot posant atenció als ritmes de maduració i aprenentatge i les necessitats específiques de cada edat.

Les dimensions del CRAE ens permet reproduir unes condicions de vida d’una llar, adaptada a l’entorn i amb participació comunitària, per tal que les circumstàncies d'haver de residir en un centre no interfereixi més que l’estrictament necessari en la vida dels infants i les infantes i adolescents i que aquesta es desenvolupi de manera similar, en drets, deures i oportunitats, a la de qualsevol persona de la seva edat.

Reproduïm les condicions de vida d'una llar

Reproduïm les condicions de vida d'una llar

Amb el suport de

Generalitat Catalunya Departament de Drets Socials
dgaia