Estatuts i Patronat

Estatuts

L’entitat “Persona i Valors”, Fundació de Serveis i Iniciatives Socials de les comarques de Lleida, es va constituir l’any 2007 amb la finalitat fundacional d’oferir una atenció de màxima qualitat en les àrees de serveis socials, formació i inserció sociolaboral per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.

L’entitat desenvolupa els seus programes i serveis preferentment en les comarques de Lleida; cercant l’arrelament territorial, mitjançant la participació i col·laboració activa en l'àmbit interinstitucional amb els diferents agents d’àmbit local i comarcal.

 

 Consultar els estatuts de Persona i Valors

 


Patronat

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat.

Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatuts fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència. 

 

  •   Domènec Domènech Roig, president
  •   Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r
  •   Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  •   Pere Molins García, secretari
  •   Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera