Alumnes d’ESO del Col·legi La Salle realitzen el Programa FAIG al CRAE Llar Vilanova

03 Juny 2015

Què és el programa FAIG?

FAIG és un programa propi de la Salle que complementa l’oferta educativa a l’alumnat d’ESO. FAIG es planteja com una metodologia d’aprenentatge compartit i cooperatiu entre professors i alumnes, amb l’objectiu de millorar el treball cooperatiu i les intel·ligències múltiples; aprofundint sobre diferents temàtiques d’acord amb els projectes plantejats per l’alumnat.

El programa s’estructura en dos projectes que es desenvolupen durant l’ESO. El primer projecte es projecta amb un caire científic, i el segon, s’enfoca a una vessant més humanística. A quart d’ESO aquest projecte s’orienta cap a l’aprenentatge-servei, de manera que es pretén que el pla desenvolupat a l’aula faci alhora un servei a la societat.

Millorar les competències transversals dels infants de la Llar Vilanova

En el marc d’aquest projecte d’aprentetatge-servei un grup d’alumnes de la Salle de Mollerussa varen interessar-se per la realitat d’un CRAE, i varen plantejar els seus projectes amb l’objectiu de: millorar les competències transversals dels infants de la Llar Vilanova mitjançant tallers i activitats dirigides

Des del plantejament del projecte fins a la finalització; els alumnes van coordinar-se amb el professor del seu centre d’estudis; així com, amb els educadors referents de la Llar Vilanova. Va realitzar-se una reunió inicial per conèixer al grup d’alumnes, al professor i els objectius plantejats del projecte. Regularment, s’efectuava de forma conjunta el seguiment de les activitats i l’acompliment d’objectius. I finalment, es va celebrar la reunió d’avaluació i tancament del projecte.

Durant tres mesos, cada dilluns i amb durada d’uns 45 minuts per sessió, el grup de cinc alumnes arribaven a la Llar per dinamitzar les seves activitats programades. Els alumnes varen dividir els seus tallers en funció de les competències a treballar, de tal forma que mitjançant activitats manuals i artístiques treballaven competències de creació artística.

La Salle Mollerussa programa FAIG al CRAE Llar Vilanova

I per desenvolupar les competències relacionals i de treball en equip, la programació es basava en jocs cooperatius i diferents dinàmiques d’interacció grupal.

La Salle Mollerussa programa FAIG al CRAE Llar Vilanova

Gràcies a la predisposició i les aptituds dels alumnes, els infants de la Llar Vilanova van mostrar-se molts participatius en totes les activitats dirigides i varen complir les diferents normes i regles proposades pels dinamitzadors. El darrer dia, les noies i els nois de La Salle van preparar un berenar i diferents jocs al pavelló del poble. A més, van obsequiar als infants de la Llar Vilanova amb un petit regal.

Agraïm l’esforç i la dedicació dels cinc alumnes de l’institut Salle de Mollerussa per la realització dels seus projectes a la Llar Vilanova. I valorem molt positivament aquesta experiència que ha permès als infants de la llar, adquirir noves competències relacionals, de cohesió grupal i de creació artística.