VI Jornada de Treball en Equip del CRAE Llar Vilanova

28 Juliol 2014

Pla de Formació del treballadors de Fundació Persona i Valors

El  passat abril tot l’equip educatiu i directiu del CRAE Llar Vilanova vam realitzar la VI Jornada de Treball en Equip, que es realitza anualment, amb la finalitat d’enfortir la confiança i la cohesió de l’equipmillora de la comunicació entre els membres del mateix, fomentar el sentiment de pertinença al grup i  treballar algunes competències a partir d’una formació específica.

En concret, l’acció formativa va introduir els conceptes de Coaching i de la Programació Neurolingüistica, i com aquestes eines poden ajudar a situacions personals i/o professionals que millorin la tasca dels professionals davant infants i joves.

Formació Treball en Equip CRAE Llar Vilanova

Coaching i Programació Neurolingüistica

Durant la jornada de treball es va seguir la següent programació:

  • Coaching i la Programació Neurolingüistica. Què són i per a què serveixen?
  • Treball a nivell individual i petits grups. Aprenent a definir bons objectius personals. Introduir la idea de les bones preguntes.
  • Exercicis de relaxació

La sessió de caràcter teòrico-pràctica, es va iniciar amb una introducció als conceptes del Coaching i la Programació Neurolingüistica i com aquests conceptes resulten tècniques apropiades per aplicar en el treball diari

A partir d’aquest punt, es va començar a treball de forma individual i grupal per saber elaborar objectius a nivell personal. I com encaixar objectius professionals i personals de forma correcta en coherència amb les pròpies creences.

També es van mostrar i practicar tècniques de relaxació que podem aplicar en el nostre dia a dia, per poder tenir un millor benestar i que aquest benestar reverteixi en la nostra feina i en el nostre equip de treball.

La VI Jornada de Treball en Equip va finalitzar amb la preparació d’un dinar al camp, on vam passar una bona estona distesa. Va ser un bon final per compartir i gaudir de les noves experiències plegats, i a la fi, passar un bon dia amb tot l’equip de la Llar Vilanova.

VI Jornada de Treball en Equip CRAE Llar Vilanova Infància Lleida

Jo faig el què vostè no pot, vostè fa el que jo no puc, junts podem fer grans coses