Vés al contingut
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Serveis d'atenció

Persona i Valors atén a infants adolescents que estan en situació de risc desemparament; i pels quals la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya cerca la mesura de protecció més adient a cada cas, sempre prioritzant l’interès del jove o infant.

La fundació ofereix serveis socials residencials en totes les etapes de la infància i adolescència. Els diferents equipaments compleixen els requeriments institucionals i realitzen les funcions específiques d'acord amb les necessitats d’atenció als infants i joves atesos.

La Fundació Persona i Valors gestiona a les comarques de Lleida 2 CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) a les comarques de LleidaLlar Vilanova i La Xicoia.

Educació integral

Educació integral

L'entitat basa la seva atenció a la infància i l’adolescència en una educació integral, compensadora i activa.

  • Una educació integral que afavoreix i posa a disposició dels educadors els elements necessaris per assolir un grau òptim de maduresa com a persona membre actiu de la societat.
  • Compensadora en el sentit que el procés educatiu ha d’ajudar a superar les deficiències i trastorns dels infants en condicions d’igualtat d’oportunitats i el desenvolupament de totes les seves potencialitats.
  • Es promou una educació activa que afavoreix la participació dels infants mitjançant sistemes actius no autoritaris i s’adeqüi al ritme evolutiu i a les seves capacitats intel·lectuals.
Els CRAE

Els CRAE

Amb el suport de

Generalitat Catalunya Departament de Drets Socials
dgaia