Memòries d'activitats

 

La Memòria d’Activitats i Responsabilitat Social és la recapitulació de les accions desenvolupades durant l’any.

És un document amb informació relativa a l’organització de l’entitat, les xifres d’ocupació dels recursos socials, pràctiques en qualitat, millora contínua i responsabilitat social de l’entitat, així com, dades econòmiques i financeres de la fundació.

Pots consultar les memòries o descarregar-les en pdf.


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014

Memòria d'Activitats i Serveis de Fundació Persona i Valors 2014


2013

Fundació Persona i Valors Resum Activitats i Serveis any 2013


2012


2011


2010